אתה לא מכיר את אבא שלי!!!?

אתה לא מכיר את אבא שלי!!!?

1976321.jpg

מורה לחשבון פנה לילד מילדי הכיתה בשאלה:
אם אבא שלך לווה מחבר 1,000 ש"ח והחזיר 500, כמה נשאר לו להחזיר?
הילד: כלום.
המורה: עוד פעם, אם אבא שלך לווה מחבר 1,000 ש"ח והחזיר 500, כמה נשאר לו להחזיר?
הילד: כלום.
המורה: שוב אני אסביר לך, אם אבא שלך לווה מחבר שלו 1,000 ש"ח והחזיר לו 500 ש"ח, כמה נשאר לאבא שלך להחזיר לו?
הילד שוב: כלום.

המורה: אתה לא יודע חשבון.
הילד: אתה לא מכיר את אבא שלי.??????

סגירת תפריט