שיר נפלא ממרן הגה"ק הסטייפלער זי"ע

בשעה שהעולם
רובם ככולם
יתנו עמילם
וכל שכלם
לעבוד ולטרוח
לעשות להרוויח
רגע לא ינוח
לכל צד פוסח
ודעתו תזוח
לנגוח ולנדוח
ויש גם לרצח
בשביל דמיון פורח
וסופו מוכיח
כי לא יצליח
וכל פגע וחוח
את רוחו ירתיח
יריע אף יצריח
ולא ימצא מנוח
עד שהאם יפוג
ותשב הרוח.

בה בשעה
נפשו הנשאה
של הבוטח
תדיר שמח
בטחוני בצורי
הוא אוצרי
את האתר שוכח
ומהשתדלות בורח
ולא יעמול לרוח
להיות לוקח
מה שכבר נשלוח
מהבורא המשגיח
והוא הבטוח
מעודו
לא מטה ידו
ולא נפגע כבודו
כי הבורא בחסדו
מגן בעדו
ולבו (וזמנו) עמדו
לירא מבוראו ולעבדו
בכל נפשו ומאודו

את השיר חיבר בצעירותו הגה"ק הסטייפלער זי"ע

סגירת תפריט